Skip to content Skip to footer

За проекта

Дейностите по проекта предвиждат въвеждане на добри практика за устойчиво управление на отпадъците от страните донори на ФМ на ЕИП и по-специално Норвегия, а именно:

– прилагане и управление на местни депозитни системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки
– системите са широко разпространени в Норвегия и са основа на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци в страната.

Новини

Покана за заключителна пресконференция
ПОКАНА за заключителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-3.002-0008 „Една точка за нулеви отпадъци…
Втора информационна кампания 07.09.2023г.
На 07.09.2023 г. в гр. Камено се проведе втора информационна кампания по…