Skip to content Skip to footer

Покана за встъпителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-3.002-0008 Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика