Skip to content Skip to footer

Покана за заключителна пресконференция

ПОКАНА

за заключителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-3.002-0008 „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“

по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

           

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            Имам удоволствието да Ви поканя на заключителна пресконференция, на която ще бъде представено изпълнението на проект BGENVIRONMENT-3.002-0008 „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“.

            Проектът се реализира във връзка с Административен договор с № от ИСУН – BGENVIRONMENT-3.002-0008, № Д-33-40 от 13.09.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, сключен между община Камено – Бенефициент, в партньорство с Община Карнобат и Министерство на околната среда и водите.

            Пресконференцията ще се проведе на 12.12.2023 г. /вторник/ от 16.00 часа в сградата на Община Карнобат, с адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, ет. 2, Заседателна зала