Skip to content Skip to footer

Покана за информационна среща

Представяне на Пилотен модел за публично частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Камено

Уважаеми дами и господа,
Отправям покана за информационна среща с цел представяне напредъка от прилагане на модела за управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

По време на информационната среща ще бъде представена концепцията за функциониране на депозитната система чрез вендинг машина, която е вече инсталирана и мобилните центрове за предаване на разделно събиране на отпадъци, механизмът за предаване на отпадъци от опаковки, видовете отпадъци от опаковки, как могат да бъдат предавани и стимулите, които това носи. Информационната среща ще се проведе на 07.09.2023 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в „Ритуалната зала“ на Община Камено.