Skip to content Skip to footer

Покана за информационна среща

Представяне на Пилотен модел за публично частно партньорство за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Камено

Уважаеми дами и господа,

Отправям покана за информационна среща с цел представяне на модела за прилагане и управление на местна депозитната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

По време на информационната среща ще бъде представена концепцията за функциониране на депозитната система чрез вендинг машина, която е вече инсталирана, механизмът за предаване на отпадъци от опаковки, видовете отпадъци от опаковки, както могат да бъдат предавани, както и стимулите, които това носи.

Ще бъде демонстрирана и вендинг машината.

Информационната среща ще се проведе на 05.04.2023 г. /сряда/ от 17.00 часа в сградата на „Гражданска защита“ гр. Камено.